• domluvit
    si schůzku

  • SPALOVÁNÍ BIOMASY
  • PELETY PRO PRŮMYSLOVÉ VYTÁPĚNÍ
  • PYROLÝZA

 

  1. On-line sledování trendů v energetické politice EU
  2. Využití obnovitelných zdrojů v průmyslu
  3. Pyrolýza-ekologické a ekonomické zpracování organických surovin