• domluvit
    si schůzku

  • JEČMEN
  • PŠENICE
  • KUKUŘICE
  • ŘEPKA
  1.       Ječmen pro sladařské i krmné účely
  2.       Potravinářská i krmná pšenice
  3.       Suroviny pro bioplynové stanice
  4.       Bionafta (řepka olejná)  - ekologické palivo pro vznětové motory