• domluvit
    si schůzku

  • KOMPLEXNÍ ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
  • EKOLOGICKÁ LIKVIDACE ODPADŮ
  • DRUHOTNÉ SUROVINY A JEJICH ZHODNOCENÍ

 

  1. Ekologické a ekonomické zhodnocení odpadů
  2. Řešení likvidace odpadů
  3. Oblast legislativy a strategie v sektoru nakládání s odpady
  4. Certifikované odběry vzorků odpadů a druhotných surovin
  5. Úspora energií a zamezování emisí